Chemicals

Initialy information

Tento katalog obsahuje výběr základních chemikálií převážně z tuzemska, které se běžně používají v laboratorní praxi. Náš sortiment se však neomezuje jen na distribuci uvedených látek. V případech, kdy jsou tuzemské produ...

H-phrases and their combinations

H-věty jsou standardní věty o nebezpečnosti chemických látek a jejich směsí. Jsou součástí globálně harmonizovaného systému klasifikace a označování chemikálií a nahrazují dřívě...

P-phrases, and their combinations

P-věty jsou standardizované pokyny pro bezpečné zacházení s chemickými látkami a jejich směsmi. Jsou součástí globálně harmonizovaného systému klasifikace...

Supplementary information about hazards

Doplňkové informace o nebezpečnosti:

 

 

 

EUH001    ...